Breaking News
Loading...
Saturday, May 16, 2009

May vs Might

May


Kita menggunakan 'may' untuk meminta ijin. Namun kata ini agak kurang formal dan jarang dipakai dalam percakapan bahasa Inggris modern

 • May I borrow your pen?
 • May we think about it?
 • May I go now?

Kita memamaki 'may' untuk menyatakan "Mungkin"

 • It may rain later today.
 • I may not have time to do it today.
 • Pete may come with us

Might


Kita memakai 'might' untuk menyatakan mungkin, tapi dengan kadar kemungkinan yang kita buat itu kecil untuk terjadi dibandingkan dengan kita menggunakan 'May'. Kata "might" ini lebih sering dipakai dalam percapakan Bahasa Inggris.

 • She might be at home by now but it's not sure at all.
 • It might rain this afternoon.
 • I might not have time to go to the shops for you.
 • I might not go.

Untuk menyatakan mungkin di masa lampau, kita gunakan 'might have'.

 • He might have tried to call while I was out.
 • I might have dropped it in the street.

0 komentar:

Post a Comment

 
Toggle Footer